Norsk legemiddelhåndbok

T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser

Publisert: 20.02.2017

Tabell 9 Omtrentlig blodvolum beregnet fra kroppsvekten

Små barn

80–85 ml/kg

Store barn

70–80 ml/kg

Tenåringer

65 ml/kg

Voksne

60–65 ml/kg

Eldre

60 ml/kg

T23 Tabell 9 Omtrentlig blodvolum beregnet fra kroppsvekten