Norsk legemiddelhåndbok

T1 Infeksjonssykdommer

Tabell 8 Aktuelle biokjemiske markører for inflammasjon og organdysfunksjon ved sepsis

Hematologi

Hemoglobin, erytrocytt volumfraksjon (EVF), levkocytter med differensialtelling, trombocytter

Koagulasjon

INR, fibrinogen, fibrindegraderingsprodukter (D-dimer), aktivert partiell tromboplastintid (APTT)

Inflammasjonsmarkører

C-reaktivt protein (CRP), ev. prokalsitonin (PCT)

Nyrer/elektrolytter

Na, K, Ca, kreatinin, karbamid

Enzymer

LD, CK, ALP, GT, ALAT

Andre

Glukose, albumin, bilirubiner, blodgass, laktat

T1 Tabell 8 Aktuelle biokjemiske markører for inflammasjon og organdysfunksjon ved sepsis