Norsk legemiddelhåndbok

T1 Infeksjonssykdommer

Tabell 9 Aktuelle mikrobiologiske prøver ved sepsis

Blodkulturer, to sett før behandling startes

Urin til strimmeltest, mikroskopi og dyrking

Øvrige prøver er aktuelle og tas avhengig av kliniske symptomer og funn:

  • Dyp neseprøve til PCR-undersøkelse

  • Halsprøve til dyrking ved mistenkt meningokokk- eller streptokokksykdom og ved nedre luftveissymptomer

  • Ekspektorat kan overveies ved nedre luftveisinfeksjon. BAL, steril børste.

  • Urin til undersøkelse av pneumokokk- og legionellaantigen ved pneumoni

  • Spinalvæske til mikroskopi, kjemisk undersøkelse, dyrking og PCR-undersøkelse

  • Avføring til dyrking av patogene tarmbakterier, Clostridium difficile toksinanalyse

  • Punktat fra abscess til gramfarging og dyrking

T1 Tabell 9 Aktuelle mikrobiologiske prøver ved sepsis