Norsk legemiddelhåndbok

T1 Infeksjonssykdommer

Tabell 11 Vasoaktive legemidler

Virkestoff

Reseptor

Startdose

Klinisk effekt

  1. CO = cardiac output, hjertets minuttvolum

Noradrenalin

α-agonist

0,05 μg/kg/minutt

Vasokonstriksjon

Adrenalin

α- og β-agonist

0,05 μg/kg/minutt

Vasokonstriksjon, økt COa, takykardi

Dopamin

α- og β-agonist + dopaminerg agonist

5 μg/kg/minutt

Vasokonstriksjon, økt COa, takykardi

Dobutamin

β-agonist

1–2 μg/kg/minutt

Vasodilatasjon, økt COa, takykardi

T1 Tabell 11 Vasoaktive legemidler