Norsk legemiddelhåndbok

T4 Blodsykdommer

Tabell 6: Forenklet 'Pulmonary Embolism Severity Index' - PESI

Parameter

Orginalversjon (poeng)

Forenklet versjon (poeng)

Alder

Alder i år

1 dersom > 80 år

Hannkjønn

10 

-

Kreft

30 

1

Kronsik hjertesykdom

10

1

Kronsik lungesykdom

10

Puls ≥ 110 slag/min

20

1

Systolisk blodtrykk < 100 mm Hg

30

1

Respirasjonfrekvens > 30 /min

20

-

Temperatur < 36 ºC

20

-

Påvirket mental status

60

-

SaO2 < 90%

20

1

 

 

 

Risiko strata

 

 

 

Klasse I: ≤ 65 poeng

svært lav 30-dagers mortalitetsrisiko (0-1,6%)

0 poeng = 30-dagers mortalitetsrisiko 1,0% (CI95% [0,0% - 2,1%])

 

Klasse II: 66-85 poeng

lav mortalitetsrisiko (1,7-3,5%)

 

 

Klasse III: 86-105 poeng

moderat mortalitetsrisiko (3,2-7,1%)

≥ 1 poeng = 30-dagers mortalitetsrisiko 10,9% (CI95% [8,5% - 13,2%])

 

Klasse IV: 106-125 poeng

høy mortalitetsrisiko (4,0-11,4%)

 

 

Klasse V: > 125 poeng

svært høy mortalitetsrisiko (10,0-24,5%)

 

T4 Tabell 6: Forenklet 'Pulmonary Embolism Severity Index' - PESI