Norsk legemiddelhåndbok

T4 Blodsykdommer

Tabell 5: Wells forenklet skår for klinisk sannsynlighet for LE

Tegn

Skår

Kliniske symptomer og tegn på DVT (minimum hevelse og smerter ved palpasjon av dype vener)

3

En alternativ diagnose er mindre sannsynlig enn LE

3

Hjertefrekvens > 100 slag/minutt

1,5

Immobilisering mer enn 3 dager eller kirurgi i løpet av de siste 4 ukene

1,5

Tidligere DVT/LE

1,5

Hemoptyse

1

Kreftsykdom (på behandling, behandling siste 6 måneder eller palliativ fase)

1

Total forenklet Wells skår (sum)

 

 

 

Klinisk sannsynlighet ved forenklet Wells LE skår:

 

LE sannsynlig

> 4 poeng

LE ikke sannsynlig

≤ 4 poeng

T4 Tabell 5: Wells forenklet skår for klinisk sannsynlighet for LE