Norsk legemiddelhåndbok

T3 Endokrine sykdommer

Tabell 3: Definisjon av diabetisk ketoacidose

 

Mild

Moderat

Alvorlig

Non-ketotisk hyperosmolært koma

p-glukose

≥ 13,9

> 13,9

> 13,9

≥ 34

Arteriell pH

7,25–7,30

7,00–7,25

< 7,00

> 7,30

Bikarbonat

15–18

10–15

< 10

> 15

Ketoner i urin

Positiv

Positiv

Positiv

Negativ/svak positiv

s-osmolalitet

Varierer

Varierer

Varierer

> 320

Anion gap

> 10

> 12

> 12

< 12

Mental status

Våken

Våken/trett

Stupor/koma

Stupor/koma

T3 Tabell 3: Definisjon av diabetisk ketoacidose