Norsk legemiddelhåndbok

T5 Psykiske lidelser

Publisert: 22.12.2015

Ole A. Andreassen (T5.4), Jan Øystein Berle (T5.5), Bjørn Bjorvatn (T5.2), Jørgen Bramness (T5.3), Erlend Strand Gardsjord (T5.1), Gunnar Morken (T5.6), Anette Hylen Ranhoff (T5.7, T5.8), Terje Torgersen (T5.9, T5.10)

T5 Psykiske lidelser