Norsk legemiddelhåndbok

T5.3.1.6 *Wernickes encefalopati

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 01.04.2015

Generelt

Det akutte Wernicke‑stadium preges av nystagmus, ataksi og bevissthetsforstyrrelser (forvirring). Det siste er gjerne det mest påfallende. Det er også ofte polynevropati, ev. øyemuskellammelse.

Etiologi

Sentralt i patogenesen er ernæringssvikt med tiaminmangel (vitamin B1). Tilstanden sees ikke bare hos alkoholikere, men iblant også ved anoreksi og bulimi og andre tilstander med kronisk oppkast, under‑ eller feilernæring. Når alkoholisme er en sentral årsaksfaktor, er prognosen dårligere både fordi nye alkoholperioder ofte gir fornyet ernæringssvikt og fordi alkohol i seg selv er nevrotoksisk. Der pasienten overlever akuttfasen, ser en derfor oftere kronisk mental svikt som kan ytre seg ved spesiell hukommelsessvikt med og uten konfabulering (Korsakoffs syndrom).

Behandling
  • Vitamin B1 (tiamin) 100 mg i.m. så raskt som mulig, før ev. glukose. Deretter 50–100 mg i.m. daglig i en uke i tillegg til et vitamin B‑kompleks preparat. Deretter peroral behandling, f.eks. tiamin 15 mg × 3 og vitamin B‑kompleks 1 tablett × 3 i 8–12 uker.

  • Magnesium peroralt (5 mmol × 3), ev. i.v. (30 mmol magnesiumsulfat i 500 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml over 10–12 timer) bør også vurderes i akuttfasen, avhengig av nyrefunksjonen

T5.3.1.6 *Wernickes encefalopati