Norsk legemiddelhåndbok

T5.2.1.1 «Jet lag»

Publisert: 22.12.2015

Generelt

Ved reiser over tidssoner blir man lett døgnvill med innsovningsvansker, urolig søvn, tretthet på dagtid, nedsatt prestasjonsnivå og psykosomatiske plager. Vanligvis klarer man å korrigere døgnrytmen med 1–1,5 timer per døgn. Ved reiser vestover forlenges døgnet, men de fleste mestrer greit å legge seg senere enn vanlig. At den endogene døgnrytmen er på rundt 25 timer gjør også at reiser vestover oppleves mindre plagsomt. Ved reiser østover taper man timer, og sengetid blir tidligere enn vanlig, noe som gjør innsovning vanskelig. Pga. den endogene døgnrytmen oppleves også tidsforskjellen som ca. 1 time mer.

Behandling
  • Ikke-medikamentell behandling: Det er lyset og sosiale faktorer som hjelper til med å snu døgnrytmen til den gjeldende rytmen på destinasjonsstedet. Lyset kan derfor utnyttes til å snu døgnrytmen raskere. Den biologiske klokken kan korrigeres til en hvilken som helst fase i løpet av 1–3 dager.

  • Medikamentell behandling: Melatonin gitt 12 timer faseforskjøvet i forhold til lys kan forsøkes. Hypnotika vil kunne lette innsovningen ved jet lag, men har liten effekt på selve døgnrytmen.

T5.2.1.1 «Jet lag»