Norsk legemiddelhåndbok

L2.1.4.3 Daunorubicin

Publisert: 08.12.2015

Sist endret: 28.04.2016

Egenskaper

Hemmer topoisomerase II og skader DNA. Kraftig cytotoksisk. Svært vevsirriterende.

Farmakokinetikk

Metaboliseres i leveren til aktiv metabolitt, daunorubicinol. Utskilles hovedsakelig via gallen, men også via nyrene, 13–25 %. Terminal halveringstid er 14–20 timer.

Indikasjoner

Akutte levkemier, særlig myelogen type.

Dosering og administrasjon

Doseringen er individuell; i induksjonsbehandling av akutt myelogen levkemi brukes ofte 50–90 mg/m2 daglig i 3 dager. Administreres som intravenøs infusjon i minibag.

Overdosering
Se G12  Antrasykliner o.l. substanser
Bivirkninger

Alvorlig vevsnekrose om stoffet kommer ekstravasalt. Anafylaktiske reaksjoner forekommer. Kvalme, brekninger, anoreksi, stomatitt og diaré er vanlig. Kraftig beinmargstoksisitet.
Akutt og kronisk kardiotoksisitet. Progressiv, alvorlig myokardskade kan vise seg klinisk lenge etter at behandlingen er avsluttet. Tilstanden er kumulativt doseavhengig. Grensen for (kumulativ) totaldose for daunorubicin settes vanligvis til 1000 mg/m2 kroppsoverflate.
Andre bivirkninger: Alopeci. Rød urin etter infusjonen skyldes fargen i legemiddel/metabolitt.

Graviditet, amming
Kontraindisert. Se T2 Fosterpåvirkning.
Forsiktighetsregler
Unngå ekstravasal infusjon! Se . Observer grensen for kumulativ dosering. Forsiktighet og dosereduksjon ved redusert lever- og eller nyrefunksjon.
Kontroll og oppfølging
Vurder kardial status før, under og etter behandling med daunorubicin. Hjertesykdom i anamnesen? Strålebehandling mot mediastinum? (Se også doksorubicin .)
Informasjon til pasient

Prevensjon under behandling. Rødfarging av urin er ufarlig (ikke hematuri).

Daunorubicin

Rp. C

Cerubidin

«sanofi-aventis»

  • infusjonssubstans 20 mg. 10 hetteglass kr 2 861,90.

L2.1.4.3 Daunorubicin