Norsk legemiddelhåndbok

Legemiddelhåndboken flytter

23. november 2016 flyttet Legemiddelhåndboken til nye lokaler på Majorstuen i Oslo. Ny postadresse er: Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo. Ny besøksadresse er: Slemdalsveien 1. Nytt telefonnummer: 993 53 805. 02.11.2016