Norsk legemiddelhåndbok

Reviderte kapitler

NLH har siden årsskiftet publisert reviderte utgaver av flere kapitler: L8 Legemidler ved hjerte- og karsykdommer, T11 Sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, L11 Legemidler ved sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, T13 Nyre- og urinveissykdommer, L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer, T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser, L23 Legemidler ved ernæing og væskesubstitusjon. NLHs apper ble oppdatert per 1. mars 2017 24.02.2017