Norsk legemiddelhåndbok

Nytt kapittel: G26 Sjeldne diagnoser

Legemiddelhåndboken har publisert et nytt kapittel om sjeldne diagnoser. Innhold: - lenker til sjeldensentrene - legemidler ved sjeldne tilstander - legemiddelinteraksjoner - sjeldne diagnoser i Europa - aktuelle nettsider. Se G26 Sjeldne diagnoser 12.04.2018