Norsk legemiddelhåndbok

Nytt kapittel

Nå er det nye kapitlet T1.4 Flåttbårne sykdommer publisert! 08.08.2018

Legemiddelhåndboken er på Twitter!

https://twitter.com/Legemiddelhndb1 12.04.2018

Nytt domene

Legemiddelhåndboken har fått nytt og enklere tilleggsdomene: lmhb.no. Det videresender deg til legemiddelhandboka.no som fungerer som før. God påske! 23.03.2018

Ny redaktør/daglig leder

Legemiddelhåndboken har ansatt lege Ph.D. Tor Atle Rosness som ny redaktør og daglig leder. Rosness har bred bakgrunn fra både klinikk og forskning innen flere medisinske områder. Han begynner i NLH 1. mars 2018. 01.02.2018

Legemiddelhåndboken søker ny redaktør/daglig leder

Søknadsfrist 9. januar 2018. Se annonse på www.legejobber.no , www.farmatid.no , www.dagensmedisin.no , www.finn.no , www.nsft.net 15.12.2017

Apper er fjernet

Legemiddelhåndboken har dessverre måttet fjerne sine apper fra Google og AppStore grunnet varige tekniske problemer. Vi beklager og håper nye apper blir tilgjengelige på et senere tidspunkt. 29.09.2017

Opplysninger om refusjon

NB: Vær oppmerksom på at enkelte opplysningene om refusjon på blåresept p.t kan være feil i NLH. Det gjelder eplerenon og triptaner der vilkårene nå er fjernet, og en rekke kreftlegemidler som nå refunderes som H-resepter. Feilene vil bli rettet så raskt som overhodet mulig. 01.06.2017

Reviderte kapitler

NLH har siden årsskiftet publisert reviderte utgaver av flere kapitler: L8 Legemidler ved hjerte- og karsykdommer, T11 Sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, L11 Legemidler ved sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg, T13 Nyre- og urinveissykdommer, L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer, T23 Ernæring, væskesubstitusjon og elektrolyttforstyrrelser, L23 Legemidler ved ernæing og væskesubstitusjon. NLHs apper ble oppdatert per 1. mars 2017 24.02.2017

Legemiddelhåndboken flytter

23. november 2016 flyttet Legemiddelhåndboken til nye lokaler på Majorstuen i Oslo. Ny postadresse er: Postboks 5070 Majorstuen, 0301 Oslo. Ny besøksadresse er: Slemdalsveien 1. Nytt telefonnummer: 993 53 805. 02.11.2016

NLH - økende bruk av elektronisk utgave

Bruken av NLH nettutgaven har vært jevnt økende fra 2012. Dette gjelder både antall økter og antall brukere. Se Om Legemiddelhåndboken - Statistikk over bruk av elektronisk utgave av NLH 21.06.2016

Opioidanalgetika

Tabell 1 Ekvianalgetiske doser av opioidanalgetika og virkningstid i kapittel L20 Smertestillende legemidler er nå oppdatert med bl.a. flere aktuelle legemiddelformer. 19.05.2016

Oppdaterte apper

NLHs apper for telefon og nettbrett er oppdatert per 1. mars 2016 med nye virkestoff og en rekke reviderte kapitler. 07.03.2016

Apper for nettbrett

NLH foreligger nå også som apper for nettbrett. For oppdaterte versjoner, se nye app-ikon nederst på nettsiden. Søkeordet er fortsatt "legemiddelhåndboka". 14.04.2015

NLH-app

Norsk Legemiddelhåndbok er nå tilgjengelig som applikasjon. Androidbrukere finner appen her. IPhonebrukere finner appen her. Søkeordet er "legemiddelhåndboka". Gi oss gjerne tilbakemeldinger på applikasjonen: post@legemiddelhandboka.no 04.10.2013

NB: Feil i trykket bok

Det har dessverre blitt feil i Tabell 1 Antimikrobielle midler – mikrobegruppe i kapittel L1 Antimikrobielle midler ved at legemiddelgrupper i tittelfeltet er byttet om. Tabellen i nettversjonen er korrekt. Se Tabell 1. 26.09.2013

Norsk legemiddelhåndbok 2013

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013 er nå også tilgjengelig som trykket bok. Utsendingen fra trykkeriet vil skje de kommende ukene. For generell informasjon, se Papirversjonen 02.09.2013

Nye anbefalinger for diklofenak

En ny felleseuropeisk gjennomgang av data viser at diklofenak øker risikoen for hjerte og karsykdom. Se oppdatert tekst om NSAIDs. Se bl.a. "kontraindikasjoner" under L17.1.1 Ikke-steroide antiinflammatoriske midler 30.07.2013

Epilepsimidlet retigabin (Trobalt) kan gi pigmentforandringer

Teksten for L6.1.5.8 Retigabin er oppdatert med nye sikkerhetsopplysninger. 25.06.2013

Reviderte kapitler

Det er nå publisert reviderte kapitler om bl.a. infeksjonssykdommer (T og L1), kreftbehandling (T og L2), hjerte/karsykdommer (T og L8) og smertebehandling (T og L20) 27.05.2013

Blodsykdommer

Revidert utgave av kapitlene T4 Blodsykdommer og L4 Legemidler ved blodsykdommer er nå tilgjengelig i internettversjonen. Se T4 Blodsykdommer og L4 Legemidler ved blodsykdommer 15.05.2013

Anestesi - nyreviderte kapitler

Kapitlene T22 og L22 om anestesi er nyreviderte og finnes å lese på Norsk legemiddelhåndboks internettversjon.

Blant nyhetene nevnes utvidet omtale av postoperativ smertebehandling av barn, og om behandling av toksiske reaksjoner på lokalanestetika.

09.05.2013

Reviderte kapitler T11 og L11

Kapitlene T11 og L11 Sykdommer i øvre luftveier, øre, munn og svelg er blitt revidert og finnes å lese i bokens nettversjon. Blant nyhetene nevnes en algoritme om utredning og behandling av akutt rhinosinusitt. 25.04.2013

Reviderte kapitler T15 og L15

Kapitlene Graviditet, fødsel og amming, T15 og L15, er nå revidert av sine forfattere og finnes publisert på bokens nettversjon. 18.04.2013

Reviderte kapitler T13 og L13

Kapitlene om Nyre- og urinveissykdommer er nylig publisert etter revisjon. Terapikapitlet er gjennomgående revidert mht. sykdommer og behandling. Legemiddelkapitlet er ajouført med aktuelle legemidler, indikasjoner, bruksområder m.m. Se T13 Nyre- og urinveissykdommer og L13 Legemidler ved nyre- og urinveissykdommer

16.04.2013

Revidert utgave av T5 og L5

Oppdaterte kapitler om psykiske lidelser og tilhørende legemidler er nå publisert. Blant nyhetene er vurderingsskala CIWA-AR (ved vurdering av alkoholabstinenssyndrom) som nå er tilgjengelig på norsk. Se T5 Psykiske lidelser og L5 Legemidler ved psykiske lidelser 10.04.2013

Forbedret søkefunksjon

Søkefunksjonen er nå forbedret med bl.a. såkalt "autocomplete" og bedre vekting av søketreff ved fritekstsøk. 11.02.2013

Nikotinsyre-laropiprant trekkes fra markedet

Nikotinsyre/laropiprant (Tredaptive) skal ikke lenger forskrives. Se sikkerhetsadvarsel: L8.13.6.2 Nikotinsyre-laropiprant 29.01.2013

Nytt om diabetes

Revidert utgave av terapikapittelet om diabetes mellitus og tilhørende legemiddelkapitler er nå tilgjengelige i nettutgaven. Se T3.1 Diabetes mellitus 04.01.2013

Norsk legemiddelhåndbok ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år! 21.12.2012

Sjekklister til hjelp ved legemiddelbehandling hos eldre pasienter

Sjekklistene START, STOPP og NorGep er nå tilgjengelige i Norsk legemiddelhåndbok. Se START, STOPP og NorGeP 06.11.2012

Revidert utgave av kapittel T21 Palliativ behandling og G13 Rusmiddelbruk og avhengighetstilstander

Revidert utgave av kapittel T21 og G13 er nå tilgjengelig i nettutgaven. Se T21 Palliativ behandling og G13 Rusmiddelbruk og avhengighetstilstander 23.10.2012

Ny utgave av kapittel G10 Eldre og legemidler

Revidert utgave av kapittel G10 er nå tilgjengelig i nettutgaven. Se G10 Eldre og legemidler 10.10.2012

Endring i anbefaling om jerntilskudd til gravide

Se avsnittet "Profylakse (gravide og jernmangel)" under T4.1.1 Jernmangelanemi 04.10.2012

Nytt kapittel G24 Legemiddelgjennomgang

Nytt kapittel om legemiddelgjennomgang er nå tilgjengelig i nettutgaven. Se G24 Legemiddelgjennomgang (LMG) 27.09.2012

Pasienter som behandles for osteoporose med kalsitonin (Miacalcic) nesespray bør skifte til annen behandling.

Se L3.15.1.1 Kalsitonin 12.09.2012

Oppdatert omtale av rivaroksaban og dabigatran i kap. L4

Se L4.5.3.1 Dabigatran og L4.5.4.1 Rivaroksaban 05.07.2012

Fra digitoksin til digoksin

Digitoksin tabletter markedsføres ikke lenger i Norge. Legemiddelhåndbokens delkapittel L8.10 Hjerteglykosider er nyrevidert. Her beskrives bl.a. hvordan digitoksin-behandlede pasienter kan stilles om til digoksin, men også hvordan man igangsetter digoksin-behandling hos nye pasienter. 28.02.2012

Har du sett vår nye web-app?

Det er laget en egen web-app av Legemiddelhåndboken tilpasset smarttelefoner. Den er tilgjengelig via telefon-ikonet nederst til venstre på vår nettside. 10.02.2012

Velkommen til nye nettsider for Norsk legemiddelhåndbok!

NLH har gleden av å presentere sine nye nettsider. Nettadressen og innholdet er den samme som før, men organiseringen av stoffet og manøvreringsmulighetene er endret og forbedret. Det er nå mere bruk av menyer, og gjenkjennelige ikoner benyttes på alle nivåer. Gi oss gjerne tilbakemeldinger med ris og ros! . 05.01.2012

Norsk legemiddelhåndbok

I foreliggende nettversjon (2010.2 utlagt 17. januar 2012) er priser, trinnpriser, preparatsortiment og refusjon på blå resept a jour per 1. januar 2012.

Ajourført informasjon om refusjon finnes på Legemiddelverkets sider.

14.03.2008

Informasjon om refusjon på blå resept

I denne utgaven av Legemiddelhåndbokens internettversjon er det ved alle aktuelle virkestoff lagt lenker til Legemiddelverkets refusjonsdatabase. Etter ledeteksten 'For informasjon om refusjon på blå resept' følger et klikkbart tegn som fører til alle nødvendige opplysninger om refusjonskoder og ev. vilkår knyttet til refusjon på blå resept.

14.03.2008

Pensjonert lege eller farmasøyt ?

Norsk legemiddelhåndbok 2010 er distribuert til yrkesaktive leger og farmasøyter. Også pensjonerte kolleger er berettiget til å få boken. Men ettersom vårt adresseregister ikke omfatter disse, må man selv henvende seg til redaksjonen for å få boken tilsendt.
Benytt gjerne e-post: post@legemiddelhandboka.no eller telefon 22 16 84 90.

05.11.2007

Trinnpriser i Norsk legemiddelhåndbok

Trinnpriser er tatt inn i de elektroniske versjonene av Norsk legemiddelhåndbok.

Fra 1. januar 2005 ble det innført et nytt refusjonsprissystem, trinnprismodellen. Trinnpris kan tre i kraft når et reseptpliktig originalpreparat som går av patent får konkurranse av et generisk preparat med samme virkestoff. Per 1. januar 2012 gjelder trinnprismodellen for 75 virkestoff.
Trinnprisen, som er den maksimale prisen som Folketrygden refunderer for et legemiddel omfattet av systemet, senkes i trinn etter hvor lang tid det har vært konkurranse. Mer om trinnprismodellen kan du lese på Legemiddelverkets sider.

Trinnpris er tatt inn i de elektroniske versjonene av Norsk legemiddelhåndbok, ikke i papirversjonen.

08.03.2006

Norsk legemiddelhåndbok - HTML-versjon

HTML-versjonen av Norsk legemiddelbok er utarbeidet først og fremst som hjelp for sykehusavdelinger, legekontorer og andre arbeidsplasser der man ikke kan søke direkte på internett gjennom arbeidsdagen.

Det tas sikte på å tilby oppdatert HTML-versjon ved hver større endring i den ordinære internettversjonen.

Hva er Norsk legemiddelhåndbok?

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ, spesielt beregnet på den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist. Utgiver er «Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok». Et fritt, faglig uavhengig redaksjonsutvalg har ansvaret for bokens innhold og utforming. I tillegg har vi ca. 200 medarbeidere, vesentlig leger, som er med på å kvalitetssikre informasjonen som gis. Legemiddelhåndboken utgis i papirversjon og flere elektroniske versjoner.

For mer informasjon om innhold og oppbygging, gå til Om Legemiddelhåndboken.

© Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.
Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO
Telefon: 22 16 84 90, telefaks: 22 16 84 99
E-post: post@legemiddelhandboka.no

Redaktør/daglig leder: Trygve Fjeldstad

11.10.2004

Nedlastbar versjon av Legemiddelhandboka

Lhb_html.zip er en komprimert fil som kan pakkes ut på et nærmere angitt område på en PC eller server. Last ned.

For å kunne åpne og pakke ut fila, trenger du et program som heter pkunzip.exe eller winrar.exe. Begge programmene er tilgjengelig på internett på adressene winrar og pkzip. Winrar er det minste programmet du kan laste ned (ca 1 MB).

Begge programmene kan brukes gratis en periode.

Installasjonsveiledning for PC. Installasjonsveiledningen antar at du har lastet ned Lhb_html.zip allerede.
 1. Dobbelklikk på ikonet på skrivebordet "Min datamaskin"
 2. Listen som kommer fram viser blant annet en bokstav som identifiserer harddisken på maskinen din, vanligvis C:. Dobbelklikk på C:
 3. Klikk på menyvalget "Fil", velg "Ny", deretter "Mappe". Gi mappen et navn som f.eks "LHB"
 4. Finn Lhb_htmlxxxx.zip der du har lagret den ved nedlasting.
 5. Dobbelklikk på Lhb_html.zip.
  • Hvis du har installert winzip: Klikk på "Extract" og bruk vinduet "Folders/drives" til å finne "C:LHB". C:LHB skal da vises i ruten "Extract to:"
  • Hvis du har installert winrar: Bruk vindustreet til å finne "C:LHB". C:LHB skal da vises i ruten "Destination path (..):".
 6. Trykk "Extract" eller "Ok"
 7. Åpne katalogen "C:LHB" og dobbelklikk på ¿index¿ for å starte applikasjonen
24.08.2004

Redaksjonen

Kontakt oss

Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
Postboks 63 Kalbakken
0901 OSLO
Besøksadresse: Sven Oftedals vei 8
Telefon: 22 16 84 90, telefaks: 22 16 84 99
E-post: post@legemiddelhandboka.no


Redaktør/daglig leder: Trygve Fjeldstad
Telefon direkte: 22 16 84 92
E-post: trygve.fjeldstad@legemiddelhandboka.no

Rådgiver: Jelena Zugic Soares
Telefon direkte: 22 16 84 91
E-post: jelena.soares@legemiddelhandboka.no

Seniorrådgiver: Torkild Skjelmerud
Telefon direkte: 22 16 84 93
E-post: torkild.skjelmerud@legemiddelhandboka.no

Seniorsekretær: Bodil Marstrander Aalmo
Telefon direkte: 22 16 84 91
E-post: bodil.marstrander.aalmo@legemiddelhandboka.no

24.08.2004

Oppdateringer i internettversjonen av Norsk legemiddelhåndbok.

Denne utgaven (2010.2) tilsvarer papirutgaven 2010, med enkelte tillegg og endringer.
Prepreparatsortiment og refusjon på blå resept og priser og trinnpriser på reseptpliktige legemidler er ajour per 1. januar 2012.

Opplysninger om nye legemiddelsubstanser/preparater som ennå ikke har fått omtale i boken, kan du finne her.

01.04.2004

Nedlastbar versjon av Norsk legemiddelhåndbok til lokal PC/intranett

Utgave 2010.2 (med oppdatert preparatsortiment, refusjon og priser/trinnpriser per januar 2012) er tilgjengelig som en pakke bestående av ca 900 HTML-filer. Disse kan lastes ned og legges på et intranett eller på en frittstående PC.

Størrelsen på fila er ca 5,7Mb. Tiden det tar å laste ned denne fila, avhenger av hastigheten på internettforbindelsen.

All tekst og alle interne linker i internettversjonen er tilgjengelig i den nedlastbare versjonen. Det er også mulighet for søk og avansert søk.

Nedlastbar versjon ligger klar for gratis nedlasting fra internett.

Fortsett .. 31.03.2004

Norsk legemiddelhåndbok

Velkommen til oss

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er en terapiorientert, produsent- og myndighetsnøytral oppslagsbok om legemidler som behandlingsalternativ. Målgrupper er primært den allmennpraktiserende lege og institusjonslegen på områder hvor vedkommende ikke er spesialist, men også annet helsepersonell. Utgiver er «Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok». Et fritt, faglig uavhengig redaksjonsutvalg har ansvaret for bokens innhold og utforming. I tillegg har vi ca. 200 medarbeidere, vesentlig leger, som er med på å kvalitetssikre informasjonen som gis.

Legemiddelhåndboken utgis i papirversjon og flere elektroniske versjoner for bl.a. smarttelefon.

For mer informasjon, gå til Om legemiddelhåndboken

29.03.2004