Norsk legemiddelhåndbok

L17.1.1.8 Ibuprofen

Publisert: 22.05.2013

Sist endret: 05.02.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L17.1.1 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler
Egenskaper

Ibuprofen har egenskaper som andre tradisjonelle NSAIDs. Har muligens mindre bivirkninger enn andre NSAID, men forskjellen i favør av ibuprofen kan skyldes sammenligning av ikke-ekvipotente doser. Det foreligger muligheter for interaksjon mellom ibuprofen og lavdose acetylsalisylsyre, ved at ibuprofen kan hemme effekten av lavdose ASA på plateaggregering.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80 % eller mer ved peroral tilførsel, ca. 5 % ved lokal applikasjon, Metaboliseres i stor grad i leveren ved hydroksylering og alkyloksidasjon. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er ca. 2 timer.

Indikasjoner

Reseptfri bruk: Milde til moderate smerter, feber.

Dosering og administrasjon

Individuell, avhengig av klinisk tilstand. Vanlige tabletter doseres 3–4 ganger daglig, depottabletter 2 ganger daglig.

Reseptfri bruk: For barn og ungdom under 18 år, inntil 3 dager.

 • Voksne: Vanlig dosering 0,6–0,8 g × 3. Maksimal døgndose 2,4 g daglig. Ved feber 0,2 g inntil 4 ganger daglig

 • Barn: ca. 10 mg/kg kroppsvekt × 3

Dosering av injeksjonsvæske til lukking av ductus arteriosus hos premature nyfødte, se spesiallitteratur.

Overdosering
Se G12 Ibuprofen
Graviditet, amming
Graviditet: Se .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal.
Ibuprofen
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: M01AE01 C01EB16

*Pakningen er unntatt for reseptplikten.

Til lokal bruk (gel):  Ibumetin, Ibux

Brufen Retard

«Abbott»

 • depottabletter 800 mg. 100 stk. kr 185,90.

Burana

«Orion»

 • stikkpiller 60 mg. 10 stk.  Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • stikkpiller 125 mg. 10 stk.  Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Ibumax

«Vitabalans»

 • tabletter 200 mg. *20 stk. (enpac).

 • tabletter 400 mg.  *20 stk. (enpac).

 • tabletter 600 mg. 30 stk. kr 60,70.

Ibumetin

«Takeda Nycomed»

 • tabletter 200 mg. *20 stk. (enpac), .

 • tabletter 400 mg. *20 stk. (enpac), 30 stk. kr 54,30.

 • tabletter 600 mg. 10 stk. (enpac) kr 41,10, 30 stk. kr 60,70.

Ibuprofen

«ratiopharm»

 • tabletter 200 mg. *20 stk. (enpac), 100 stk. (endos) kr 68,00.

 • tabletter 400 mg. *20 stk. (enpac), *20 stk. (endos), 30 stk. (endos) kr 54,30, 50 stk. (endos) kr 59,40, 100 stk. (endos) kr 87,60.

 • tabletter 600 mg. 10 stk. (enpac) kr 41,10, 30 stk. (enpac) kr 60,70, 100 stk. (endos) kr 95,40.

Ibux

«Weifa»

 • kapsler 400 mg. *10 stk. (enpac).

 • mikstur 20 mg/ml. *100 ml.

 • tabletter 200 mg. *20 stk. (enpac), 50 stk. (endos) kr 49,60, 100 stk. kr 68,00.

 • tabletter 400 mg. *10 stk. (enpac), *20 stk. (enpac), 20 stk. (enpac) kr 47,00, 50 stk. kr 59,40, 50 stk. (endos) kr 59,40, 100 stk. kr 87,60.

 • tabletter 600 mg. 10 stk. kr 41,10, 30 stk. kr 60,70, 100 stk. kr 95,40.

Nurofen

«Reckitt Benckiser»

 • mikstur 40 mg/ml. Med appelsinsmak *100 ml.

Pedea

«Orphan Europe»

 • injeksjonsvæske 5 mg/ml. Ampuller: 4 × 2 ml kr 4 290,00.

 

Til lokal bruk (gel)

Rp. C

*Pakningen er unntatt for reseptplikten.

Ibumetin

«Takeda Nycomed»

 • gel 50 mg/g (5 %). *50 g, *75 g.

Ibux

«Weifa»

 • gel 50 mg/g (5 %). *30 g, *50 g,  *50 g med mentol,  *100 g

L17.1.1.8 Ibuprofen